Fredsted Consulting

Vores kerne kompetence er udendørsbelysning

Vi arbejder med alle aspekter inden for dette specialområde

 • Udarbejdelse af belysningsplaner/belysningsstrategi.
 • Udarbejdelse af renoveringsplaner for belysningsanlæg.
 • Udarbejdelse af udbudsmaterialer i forbindelse med udskiftning til LED.
 • Udarbejdelse af udbudsmaterialer til driftsudbud, i forbindelse med belysningsanlæg.
 • Planlægning af belysningsanlæg i større sammenhæng.
 • Projektering af nye belysningsanlæg, f.eks. i kryds, rundkørsler og på veje.
 • Projektering af nye belysningsanlæg i boligområder, på boligveje, stier m.m.
 • Projektering af udvidelser eller ændringer på eksisterende anlæg.
 • Gennemgang af eksisterende anlæg for optimal og korrekt drift og vedligehold.

 

Vi gennemfører projekterne fra ide-fase til færdigt anlæg

 • Foretager belysningsberegning i DIALux efter gældende bestemmelser, og udarbejder CAD-dokumentation efter bygherres ønske.
 • Udarbejder udbudsmaterialer.
 • Udarbejder materialebestillinger for bygherre, og koordinerer med leverandøren.
 • Udfører tilsyn med anlæggene under udførelsen. (Efter bygherre ønske).
 • Gennemfører afleveringsforretning når arbejdet i marken er afsluttet.
 • Udarbejder endelig dokumentation på anlæggene.
 • Registrerer data i bygherres eventuelle database, med henblik på fremtidig vedligehold.

Samtidigt med ovennævnte føres nøje kontrol med økonomien, således at bygherre får
det forventede anlæg, i forventede kvalitet, til den forventede pris og tidspunkt.

CMS | Design