Belysningsplan / Belysningsstrategi

Gennem en vel implementeret belysningsplan/-strategi kan kommunen sikre sig en ensartet forvaltning af anlæggene og
at der er sammenhæng til kommunens øvrig økonomiske- og energibesparelses strategier.

Belysningsplanerne skal være brugbare i hverdagen

Når vi udarbejder belysningsplaner/-strategier, sikrer vi at belysningsplanen/-strategien understøtter kommunens målsætning for reduktion af energiforbrug og Co2 udledning og i planen fastlægges de fremtidige retningslinjer for nye anlæg, drift og design.

Derudover kan planen bidrage til at sikre belysningsanlæggenes vedligeholdelsesmæssige tilstand, hvorved det sikres at der ikke opstår et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og med store omkostninger til følge.

Samtidig er der i forbindelse med nye anlæg og renoveringer defineret krav til både belysningsniveau, tekniske installationer og design.

I processen indarbejdes de overordnede politiske målsætninger og gennem tæt og løbende dialog sikre vi at den vedtagne plan er politisk forankret.

Det er vigtigt for os, at belysningsplanen kan bruges som et praktisk opslagsværktøj og indeholder bl.a. et tilhørende designkatalog for de forskellige vejtyper, som kan benyttes i det daglige arbejde med vejbelysningen, både for kommunen og for entreprenøren.

Kontakt os

Fredsted Consulting
Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg / Birkevej 2, 6862 Tistrup.
Telefon: 61 77 71 37