Belysningsplan / Belysningsstrategi

Gennem en velimplementeret belysningsplan/-strategi kan kommunen sikre sig en ensartet forvaltning af anlæggene, og 
at der er sammenhæng med kommunens øvrig økonomiske- og energibesparelsesstrategier. 

Belysningsplanerne skal være brugbare i hverdagen

Når vi udarbejder belysningsplaner/-strategier, sikrer vi, at belysningsplanen/-strategien understøtter kommunens målsætning for reduktion af energiforbrug og Co2 udledning, og at der i planen fastlægges de fremtidige retningslinjer for nye anlæg, drift og design. 

Derudover kan planen bidrage til at sikre belysningsanlæggenes vedligeholdelsesmæssige tilstand, hvorved det sikres, at der ikke opstår et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og med store omkostninger til følge. 

Samtidig er der i forbindelse med nye anlæg og renoveringer defineret krav til både belysningsniveau, tekniske installationer og design. 

I processen indarbejdes de overordnede politiske målsætninger, og gennem tæt og løbende dialog sikrer vi, at den vedtagne plan er politisk forankret. 

Det er vigtigt for os, at belysningsplanen kan bruges som et praktisk opslagsværktøj og indeholde bl.a. et tilhørende designkatalog for de forskellige vejtyper, som kan benyttes i det daglige arbejde med vejbelysningen – både for kommunen og for entreprenøren. 

Kontakt os

Fredsted Consulting Aps
Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg / Birkevej 2, 6862 Tistrup.
Telefon: 61 77 71 37