Smart City

Hvad enten det er udarbejdelse af en ny Smart City strategi eller at integrere vejbelysningen i kommunens eksisterende Smart City strategi –
hjælper vi med at sikre en fremtidsorienteret og holistisk tilgang til de teknologiske løsninger og muligheder der er på markedet.

Intelligent belysning

Gennem en konkret og gennemarbejdet Smart City strategi kan intelligente teknologiske løsningerne bidrage til, at kommunerne kan opfylde de besluttede målsætninger for reduktion af energiforbrug, Co2 udledning og driftsomkostninger.

Ud fra strategiens målsætninger hjælper vi til med at afklare kommunens behov og de teknologisk mulighede indfor eksempelvis:

– Styring
– Sikkerhed/overvågning
– Dataopsamling
– Dataanalyse

Sammen finder vi de intelligente løsninger, der kan benyttes til at give den ønskede effekt og vi lægger vægt på at de indgår i og understøtter kommunens Smart City målsætninger.

daglig sparringspartner

Kontakt os

Fredsted Consulting
Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg / Birkevej 2, 6862 Tistrup.
Telefon: 61 77 71 37