Smart City

Hvad enten det er udarbejdelse af en ny Smart City strategi eller at integrere vejbelysningen i kommunens eksisterende Smart City strategi
 hjælper vi med at sikre en fremtidsorienteret og holistisk tilgang til de teknologiske løsninger og muligheder, der er på markedet. 

 

Intelligent belysning

Gennem en konkret og gennemarbejdet Smart City strategi kan intelligente teknologiske løsninger bidrage til, at kommunen kan opfylde de besluttede målsætninger for reduktion af energiforbrug, Co2 udledning og driftsomkostninger.  

Ud fra strategiens målsætninger hjælper vi med at afklare kommunens behov og de teknologisk muligheder inden  for eksempelvis:  
– Styring  
– Sikkerhed/overvågning  
– Dataopsamling  
– Dataanalyse  

Sammen finder vi de intelligente løsninger, der kan benyttes til at giver den ønskede effekt, og vi lægger vægt på, at de indgår i og understøtter kommunens  Smart City målsætninger.  

daglig sparringspartner

Kontakt os

Fredsted Consulting Aps
Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg / Birkevej 2, 6862 Tistrup.
Telefon: 61 77 71 37