Energirenovering

Intelligent og energirigtige LED-løsninger

Ved at udskifte konventionelle armaturer til nye LED armaturer med intelligent lysdæmpning kan kommunerne opnå meget store besparelser på energiforbruget og Co2-udledningen. 

En energirenovering kan spare jer penge

Når der sker en energirenovering af belysningsanlægget, understøtter og biddrager det til kommunens strategi for Co2 reduktionen, og samtidig opnås der store økonomiske besparelser på energiforbruget og i driften. 

Vi har igennem mange år opnået en stor erfaring i at gennemføre udbud på energirenovering af vejbelysning og kan sikre hele forløbet, helt fra forundersøgelser af besparelsespotentialet til gennemgang af eksisterende anlæg, udarbejdelse af business case og input til politisk behandling. Derefter udarbejder vi – i tæt og løbende dialog – udbudsmaterialet og gennemfører udbuddet og udarbejder den endelig kontrakt med den vindende entreprenør. 

I den efterfølgende opfølgning, hjælper vi med, at kommunen får startet og implementeret samarbejdet med entreprenøren, og vi udfører tilsyn på renoveringsopgaven, hvor vi også sikrer, at anlægsdata bliver opdateret og afleveret korrekt. Kontrollen indeholder ligeledes en kontrol af energiberegningen og den samlede projektøkonomi. 

energirenovering

Kontakt os

Fredsted Consulting Aps
Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg / Birkevej 2, 6862 Tistrup.
Telefon: 61 77 71 37