Energirenovering

Med en energirenovering får i intelligente og energi rigtige LED-løsninger

Ved at udskifte konventionelle armaturer til nye LED armaturer med intelligent lysdæmpning, kan kommunerne opnå meget store besparelser på energiforbruget og Co2 udledningen. 

En energirenovering kan spare jer penge

Når der sker en energirenovering af belysningsanlægget understøtter og biddrager det til kommunens strategi for Co2 reduktionen og samtidig opnås der store økonomiske besparelser på energiforbruget og i driften.

Vi har igennem mange år opnået en stor erfaring i, at gennemføre udbud på energirenovering af vejbelysning og kan sikre hele forløbet, helt fra forundersøgelser af besparelsespotentialet til gennemgang af eksisterende anlæg, udarbejdelse af business case og input til politisk behandling. Derefter udarbejder vi, i tæt og løbende dialog, udbudsmaterialet og gennemfører udbuddet og udarbejder den endelig kontrakt med den vindende entreprenør.

I den efterfølgende opfølgning, hjælper vi med at kommunen får startet og implementeret samarbejdet med entreprenøren og vi udfører tilsyn på renoveringsopgaven, hvor vi også sikre at anlægsdata bliver opdateret og afleveret korrekt. Kontrollen indeholder ligeledes en kontrol at energiberegningen og den samlede projektøkonomi.

energirenovering

Kontakt os

Fredsted Consulting
Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg / Birkevej 2, 6862 Tistrup.
Telefon: 61 77 71 37