Projektering af belysningsanlæg

Dit nye anlæg, er i sikre hænder.

Hos Fredsted Consulting laver vi projektering af belysningsanlæg til eksisterende eller nye byområder, boligudstykninger og ved ombygninger af vejkryds og rundkørsler.

Vores fokus er på sikkerhed, komfort og energiforbrug og vi sikre at belysningsanlægget overholder gældende normer og standarder.

Lystekniske beregninger i henhold til reglerne

Når vi laver projektering af belysningsanlæg, ved eksempelvis nye udstykninger, vejudvidelser, -ombygninger, rundkørsler eller supercykelstier udfører vi alle de nødvendige lystekniske beregninger, tegninger og eventuelle visualiseringer.

På baggrund af kommunens ønsker, krav og belysningsplan, udarbejder vi det nødvendige udbudsmateriale og sikre at udbudsprocedurerne er overholdt.

Vi kan deltage helt fra idé fase til anlægget er idriftsat og endelig afleveret til kommunen og har stor erfaring i at føre det nødvendige tilsyn. Vi sikrer at anlægget bliver etableret efter gældende normer og i god håndværksmæssig stand.

Inden afleveringen af anlægget gennemgår vi anlægsdokumentationen og sikrer at det registreres korrekt i kommunens anlægsdatabase/GIS system.

projektering af belysningsanlæg

Kontakt os

Fredsted Consulting
Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg / Birkevej 2, 6862 Tistrup.
Telefon: 61 77 71 37