Projektering af belysningsanlæg

Dit nye anlæg er i sikre hænder

Hos Fredsted Consulting laver vi projektering af belysningsanlæg til eksisterende eller nye byområder, boligudstykninger og ved ombygninger af vejkryds og rundkørsler.
Vores fokus er på sikkerhed, komfort og energiforbrug og vi sikre at belysningsanlægget overholder gældende normer og standarder.

Lystekniske beregninger i henhold til reglerne

Når vi udarbejder projekter i forbindelse med nye belysningsanlæg ved eksempelvis nye udstykninger, vejudvidelser, -ombygninger, rundkørsler eller supercykelstier, udfører vi alle de nødvendige lystekniske beregninger, tegninger og eventuelle visualiseringer. 

På baggrund af kommunens ønsker, krav og belysningsplan udarbejder vi det nødvendige udbudsmateriale og sikrer, at udbudsprocedurerne er overholdt. 

Vi kan deltage helt fra idéfasen til anlægget er idriftsat og endelig afleveret til kommunen og har stor erfaring i at føre det nødvendige tilsyn. Vi sikrer, at anlægget bliver etableret efter gældende normer og efter god håndværksmæssig standard. 

Inden afleveringen af anlægget gennemgår vi anlægsdokumentationen og sikrer, at alægget registreres korrekt i kommunens anlægsdatabase/GIS-system. 

projektering af belysningsanlæg

Kontakt os

Fredsted Consulting Aps
Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg / Birkevej 2, 6862 Tistrup.
Telefon: 61 77 71 37