Daglig sparringspartner

Professionel hjælp til belysning

Som daglig sparringspartner kan vi fungere som bindeled mellem entreprenører og forvaltningen.

Lad den driftsansvarlige få en sparringspartner

Den driftsansvarlige får med os en sparringpartner som kan give professionel hjælp til belysning og elektriske anlæg.

Vi hjælper dagligt vores kunder med alle aspekter indenfor driften, hvad enten det er tilsyn, teknisk eller udbudsretslig rådgivning eller at sikre det økonomiske overblik over projekter og driften.

Med os ved jeres side guider vi jer igennem opgaverne, så er I sikre på at anlægene bliver vedligeholdt og etableret korrekt og som aftalt. Det giver tryghed og overblik, hvilket er med til at sikre et godt samarbejdsmiljø mellem alle parterne.

Samtidig sikrer vi kvaliteten i udførelse og en korrekt udført dokumentation.

daglig sparringspartner

Kontakt os

Fredsted Consulting
Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg / Birkevej 2, 6862 Tistrup.
Telefon: 61 77 71 37